Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
http://pwkchocianow.bipfirma.pl

Strata/Zysk

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie rok 2018 zamknęła zyskiem netto w wysokości 194 121,16 zł.