Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zatrzymaj banner przewijany

Kapitał zakładowy

 

Kapitał zakładowy
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie
wynosi 1.881.000 zł
(słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
i dzieli się na 3.763 udziełów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.


Kapitał zakładowy Spółki w całości objęty jest przez Gminę Chocianów.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2015 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Staderska
Ilość wyświetleń: 1912
17 stycznia 2019 10:11 Agnieszka Staderska - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2017 09:22 Agnieszka Staderska - Zmiana treści zakładki.
24 czerwca 2015 14:15 Agnieszka Staderska - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl