Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zatrzymaj banner przewijany

Kapitał zakładowy

 

Kapitał zakładowy
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie
wynosi 2 031 500 zł
(słownie: dwa miliony trzydzieści jeden tysiecy piećset złotych)
i dzieli się na 4 063 udziełów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.


Kapitał zakładowy Spółki w całości objęty jest przez Gminę Chocianów.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2015 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Staderska
Ilość wyświetleń: 2288
16 lipca 2019 10:09 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
17 stycznia 2019 10:11 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2017 09:22 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl