Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie
jest spółką komunalną z 100% udziałem Gminy Chocianów.

Utworzone zostało na mocy Uchwały nr XXXI/215/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21 grudnia 2000r.  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Decyzji Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 09 października 2002r. (GKM 7010-44/2002) udzielającej zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

- ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz.U. Nr 72, poz. 747, ze zm.),

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, ze zm.),
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.),
- ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 21),
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Chocianowie
  Uchwałą nr XLI.267.2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chocianów.
 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2015 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Staderska
Ilość wyświetleń: 2339
01 kwietnia 2019 10:13 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
24 czerwca 2015 13:36 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
24 czerwca 2015 13:29 (Agnieszka Staderska) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany